LIDMAATSCHAP

Inschrijven // Register

Ben je van plan om lid te worden bij v.v. Ariston ‘80? Lees dan hier wat de mogelijkheden zijn, in de OWee, maar ook gedurende het seizoen!

OntvangstWeek (OWee)
Ieder jaar, in augustus, doet Ariston ‘80 mee aan de OntvangstWeek in Delft. Tijdens deze week kan je bij de OWee evenementen kennis met ons maken en je je ’s avonds in de TAP inschrijven. Kijk op de OWee pagina van deze website voor meer informatie, deze zal online zijn vanaf eind juli/begin augustus.

Gedurende het seizoen
Het is bij Ariston ’80 helaas niet mogelijk om je gedurende het voetbalseizoen nog in te schrijven, tenzij er een plaats is vrijgekomen in één van de teams. Als je hier voor in aanmerking wilt komen zal je je moeten aanmelden voor onze wachtlijst. Stuur daarvoor een mailtje naar secretaris@ariston80.nl

//

Are you planning on becoming a member of v.v. Ariston ‘80? Read below about all the possibilities, during the OWee but also during the rest of the season.

IntroductionWeek (OWee)
Every year, in August, Ariston ‘80 takes part in the IntroductionWeek in Delft. During this week you can meet us at the OWee events and in the evening you can register in the TAP(Brabantse Turfmarkt 9A). Check the OWee page of this website for more information, this will be online from the end of July/beginning of August.

During the season
Unfortunately it is not possible to register at Ariston '80 during the football season, unless there is a seat available in one of the teams. If you want to qualify for this, you will have to sign up for our waiting list. Please send an email to secretaris@ariston80.nl.

Stap 1

Kom langs tijdens onze inschrijfmomenten in de OWee om je in te schrijven.

//

Come and visit us at the OWee during our registration moments to sign up.

Stap 3

Wacht tot je een e-mail krijgt van de secretaris met verdere instructies. Mocht je dit binnen een week nog niet gehad hebben stuur een mailtje naar secretaris@ariston80.nl

//

Wait until you receive an email from our secretary with further instructions. If you haven't received an email within one week, send an email to secretaris@ariston80.nl.

Overschrijven

Het is tegenwoordig niet meer nodig om zelf je overschrijving te regelen. Dit wordt voortaan tussen Ariston'80 en je oude vereniging digitaal geregeld.

//

It is not necessary to arrange a transfer from your old club. This will be done by Ariston'80 and your old club digitally.

Teamindeling

Zodra je inschrijving helemaal rond is, zal de Technische Commissie (TC) met behulp van jouw ingevulde gegevens je indelen in een team. Ze zullen dit laten weten via de e-mail. Let dus goed op je inbox en hou ook je spam inbox in de gaten!

//

When your subscription is completed, the Technical Committee (TC) will assign you to a team, based on the answers you filled out in the form. They will let you know by email in which team you will be playing. Check your email regularly (also spam folder)!

Ariston'80 Facebook group

Rechten- en plichtendocument v.v. Ariston'80

2.7.0.3