Wij zijn het TAPbeheer

De TAP is sinds februari hét pand van Ariston ’80, waar Aristoni samenkomen om te borrelen en te feesten. Om dit allemaal mogelijk te maken is er een beheercommissie aangesteld: het TAPbeheer. Deze groep is verantwoordelijk voor alles wat er binnen de TAP gebeurt. Dit loopt uiteen van het inkopen van het bier tot aan het instrueren van de Tappersgroep of zelf een biertje tappen en het onderhoud aan ons geliefde pandje. Kortom, een diverse commissie waarbij de TAP je echte eigen stamkroeg wordt!

2.7.0.3